Doprava

Poštovné zdarma pří objednávce nad 3.000,- Kč s DPH (NEVZTAHUJE SE NA ČESKOU POŠTU!!!)

 

Výrobci

  1. Úvod
  2. Poradna RC modelů
  3. Základní programové funkce

 Základní programové funkce RC souprav

Pamět modelů
Do paměti uložíte veškeré parametry (mixy, velikosti a smysly výchylek atd.), včetně nastavení trimů. Dobré
vysílače mají paměť aspoň na pět modelů.
Kopírování paměti
Dovoluje kopírovat již existující parametry pro jeden model na jiné místo v paměti.
Volba typu modelu
Dle typu vysílače můžete nastavit různé základní typy modelů – např. akrobat (ACRO), větroň (GLIDER)
a vrtulník (HELI).
Volba konfigurace křídla
Dovoluje nastavit pro model větroně program pro křídlo se čtyřmi nebo dvěma servy.
Volba desky cykliky
Umožňuje pro model vrtulníku zvolit odpovídající způsob ovládání desky cykliky (normal, 120 a 180).
Jméno modelu
Dovoluje označit každý model názvem.
Časovač/stopky
Časomíru můžete obvykle nastavit jako časovač, který odpočítává nastavený časový interval se zvukovou signalizací konce měřené doby nebo jako stopky běžící od nuly.
Mazání dat (Resetování)
Pokud programujete nový model na místo staršího, můžete celý obsah paměti pro daný model vymazat.
Volba módu vysílače
Umožňuje nastavit požadovaný mód uspořádání křížových ovladačů.
Fail-safe (nouzový režim)
Při použití modulace QPCM (Hitec) umožňuje nastavit nouzové výchylky všech serv pro případ, kdy přijímač přijímá signál, který vyhodnotí jako nesprávný (nebo signál zcela chybí). Je tak zajištěno, že se serva nebudou pohybovat zcela nahodile, což dává jistou možnost záchrany modelu nebo zabránění vzniku škod způsobených modelem, ačkoliv nad nim ztratíte kontrolu.
Offset (odchylka)
U některých mixů je výhodné, pokud se mix začne uplatňovat až od určité polohy ovladače řídícího kanálu. Např. mix, který u motorového větroně potlačuje výškovku v závislosti na plynu, by měl fungovat až od takových otáček motoru, kdy se model začíná opravdu vzpínat.
Nastavení velikosti výchylek (ATV – Adjustable Travel Volume)
Dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, symetricky od středu. Tak funguje nastavování velikosti výchylek např. u vysílačů Ranger 3FM Sky, LASER 4 a 6.
Nastavení velikosti výchylek (EPA – End Point Adjustment)
Dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, navíc nezávisle pro obě poloviny pohybu ovladače. Tak funguje nastavování velikosti výchylek u počítačových souprav.
Nastavení rychlosti pohybu serva
Počítačové soupravy vyšších tříd dovolují zpomalit pohyb serva (např. pro realistické zasouvání podvozku)
Dvojí výchylky (Dual Rate, D/R)
Pomocí přepínače můžete za letu přepínat dvě velikosti výchylek kormidel. Např. akrobatický model s citlivým řízením odstartujete s malými výchylkami kormidel, po nastoupání do bezpečné výšky přepnete na výchylky velké a věnujete se akrobacii. Před přistáním opět přepnete na bezpečnější malé výchylky.
Exponenciální průběh výchylek (EXPO)
Mění průběh odezvy serva na pohyb ovladače. Funkci můžete nastavit tak, že větší výchylce ovladače okolo neutrálu bude odpovídat jen malé vychýlení serva (přesné řízení i pro velmi citlivý model), při větším vychýlení ovladače začne servo velikost výchylky „dohánět“, takže můžete bez problému provádět i ty nejprudší
akrobatické obraty. A naopak můžete citlivost okolo neutrálu zvýšit.
Letové podmínky (Flight Condition, Flight Phase)
Pomocí přepínače(ů) můžete přepínat mezi 3-4 sadami nastavení trimů, exponenciál, dvojích výchylek a dalších parametrů pro jeden model. A protože těmito přepínači je možno aktivovat současně i řadu mixových funkcí, je možno pouhým přepnutím přepínače (dle potřeby) změnit letové charakteristiky modelu – např. u větroňů nastavení pro rychlý přelet, vlek nebo kroužení v termice.
Subtrim
Je jemný elektronický trim, dovolující velmi přesné nastavení neutrální polohy serva.
Obrácení smyslu výchylek serv (Servo Reverse)
Dovoluje nastavit směr pohybu serva. Na klasických vysílačích k tomuto účelu slouží mechanické přepínače, u počítačových je to záležitost programová.
Zhasnutí motoru (Throttle Cut)
Dovoluje naprogramovat úplné uzavření plynu spalovacího motoru po stisku tlačítka na vysílači.
Volně programovatelné mixy
Volně programovatelné mixy (případně zapínatelné a vypínatelné přepínači za letu), dovolují libovolně programovat kanál řídící (Master) a řízený (Slave) a odezvu (poměr mixu a jeho smysl). Počet volně programovatelných mixů je obvykle dobrým vodítkem pro posouzení „inteligence“ počítačové RC soupravy.
Přistávací konfigurace (LANDING)
Po přepnutí příslušného přepínače se současně vychýlí vztlakové klapky do předprogramované polohy a výškovka automaticky vyrovnává vzniklý klopivý moment. Tato funkce je použitelná i v případě, že má model klapky a křidélka mixována jako flaperony.

Mix výškovka-klapky
Při vychýlení výškovky se v opačném smyslu vychylují i klapky, což umožní „hranatější“, „3D“ či „pylonářské“ zatáčky a obraty.
Mix křidélka–směrovka (Combi - mix)
Působením mixu se při vychýlení ovladače křidélek vychyluje rovněž směrovka, přičemž směrovku můžete stále příslušným ovladačem řídit. Velmi dobré pro makety větroňů nebo modely a la Piper.
Elevony
Mix pro samokřídla; každé křidélko je ovládáno zvláštním servem a vykonává pohyb jako normální křidélko (jedno nahoru, druhé dolů) a zároveň jako výškovka (obě plochy současně nahoru nebo dolů). Pohyb obou ploch v obou rolích bývá nezávisle nastavitelný.
Motýlkové ocasní plochy (V-tail)
Sdružené ocasní plochy, každá plocha je ovládána jedním servem a mix kombinuje pohyby směrovky a výškovky. Pohyb obou ploch v obou rolích bývá nezávisle nastavitelný
Diferenciace výchylek křidélek
Umožňuje nastavit různou velikost výchylky křidélek nahoru a dolů (výchylka nahoru má být větší, neboť je křidélko v této poloze méně účinné). Mix má zásadní vliv na koordinovaný průlet zatáčkou, kdy model nemá tendenci zatáčku „utahovat“, ani z ní vyklouzávat ven. Nutné zvláště pro větroně.
Flaperony
Mixuje dohromady pohyby křidélek a vztlakových klapek nebo brzd. Při použití tohoto mixu je každé křidélko ovládáno zvláštním servem a křidélka vykonávají svoji normální funkci v závislosti na poloze příslušného ovladače. Zároveň ale můžeme ovladačem klapek libovolně souhlasně vychylovat křidélka nahoru (brzdy) nebo dolů (vztlakové klapky). Funkce zpravidla zahrnuje i nastavení diferenciace výchylek křidélek.
Mix klapky-křidélka
Zajišťuje vychylování křidélek (dvojitých klapek) ve funkci klapek zároveň s klapkami (pokud jsou na křídle vedle mixovaných křidélek i klapky, používá se spíše název dvojité klapky, než flaperony). Pohyb klapek je ovládán zvláštním ovladačem (otočným nebo posuvným).
Mix klapky-výškovka
Zajišťuje, že výškovka automaticky vyrovnává klopivý moment vyvolaný vychýlením klapek. Funguje současně s mixem klapky-křidélka.
Crow (butterfly) mix
Umožňuje strmý sestup modelu na přistání bez nadměrného zvýšení dopředné rychlosti. Mix zajišťuje současné vychýlení klapek dolů a křidélek jako brzd nahoru, velikost výchylky je proporcionálně ovládána ovladačem plynu. Současně je možno programovat výchylku výškovky pro vyrovnání klopivého momentu.
Mix křidélka-klapky
Mixuje klapky tak, aby pracovaly současně jako křidélka (někdy se to označuje jako dvojitá křidélka; vnitřní plochy mají zpravidla cca poloviční výchylky).
PROGRAMOVÉ FUNKCE PRO VRTULNÍKY
Letový režim (Flight Condition, Flight Phase)
Pomocí přepínače(ů) můžete volit 3-4 režimy letu: visení, dopředný let a let na zádech a autorotace. Současně se přepínají příslušné křivky předvolby plynu a kolektivu, zisk gyra atd.
Mix vyrovnávací rotor-plyn
Při visení udržuje stálou výšku modelu, pokud pohybujete ovladačem směrovky (vyrovnávacího rotoru, ocasní vrtulky). Protože při různém úhlu nastavení listů vyrovnávacího rotoru odebíráte různý výkon od nosného rotoru, vrtulník by bez tohoto mixu stále osciloval nahoru a dolů.
Nastavení gyroskopu
Funkce umožňuje pro každý letový režim nastavit optimální zisk gyra. Podmínkou je samozřejmě použití odpovídajícího typu gyroskopu (tzv. Dual Heading gyro).
Autorotace (Throttle Hold)
Používá se při provádění přistání autorotací. Funkce zajistí stažení plynu do nastavitelné polohy bezpečného volnoběhu a odpojí servo plynu od ovladače. Ovládání kolektivu je samozřejmě zachováno.
Křivka předvolby plynu (Throttle Curve)
Umožňuje nastavení křivky předvolby plynu ve 2-5 bodech („křivka“ je ve skutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) a jemně tak optimalizovat průběh otáček motoru v závislosti na poloze ovladače plynu. Každý režim letu (kromě autorotace) má svoji nezávisle nastavitelnou křivku.
Křivka předvolby kolektivu (Pitch Curve)
Umožňuje nastavení křivky předvolby kolektivu v 2-5 bodech („křivka“ je ve skutečnosti soustava přímkových úseků spojujících naprogramované body) a jemně tak optimalizovat průběh nastavení úhlu náběhu listů nosného rotoru v závislosti na poloze ovladače plynu/kolektivu. Každý režim letu včetně autorotace má svoji
nezávisle nastavitelnou křivku.
Revomix
Revomix slouží pro potlačení reakčního momentu (projeví se otáčením vrtulníku okolo svislé osy) způsobovaného změnou úhlu náběhu listů nosného rotoru a změnou rychlosti jeho otáčení. Mixuje se tedy kolektiv do ovládání vyrovnávacího rotoru. Pro každý režim letu (kromě autorotace) lze naprogramovat různé hodnoty pro polohu ovladače plynu/kolektivu v dolní a horní polovině výchylky.
Nastavení desky cykliky (Swashplate)
Používá se pro mechaniky CCPM (Collective&Cyclic Mixing), u nichž je v jedné chvíli kolektiv ovládán více než jedním servem (systémy 120 a 180 stupňů). Zajišťuje, že pokud pohybujete pouze ovladačem plynu/kolektivu, pohybuje se deska cykliky pouze nahoru a dolů, bez stranových výchylek (tj. za letu vrtulník svisle stoupá
a klesá bez klonění nebo klopení).

 

Poradna RC modelů a příslušenstí

Poradna RC modelů a příslušenství

 

 

Kde nás najdete

Vladimír Temr

se sídlem

Konojedská 8
100 00 Praha 10
IČO: 49630946

DIČ:CZ6505112339

Rychlý kontakt
Logo
www.rcobchodak.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.